De zorgboerderij

Op onze zorgboerderij wordt zonder werkdruk gewerkt, d.w.z. we proberen zo veel mogelijk het werk op de deelnemer aan te passen. Als je bij ons woont, kun je de dagbesteding bij ons doen. Het is ook goed mogelijk en vaak wenselijk om dit ergens anders te doen, bijvoorbeeld op een andere zorgboerderij, bij een winkel of in de vorm van een betaalde baan.
Kortom: zorg op maat voor iedereen.

Onze sterke kant is de kleinschaligheid, dus veel 1 op 1 begeleiding en aandacht. In de pauze drinken we gezellig koffie of thee met wat lekkers en daar nemen we even de tijd voor.

Kwaliteit laat je zien!
Het Landelijke Steunpunt Landbouw en Zorg heeft samen met andere betrokkenen het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ontwikkeld. In 2010 is dit speciaal kwaliteitswaarborg overgedragen aan de Federatie Landbouw en Zorg Nederland. Het kwaliteitssysteem maakt voor iedereen zichtbaar welke kwaliteiten de zorgboerderijen biedt aan deelnemers.kwaliteitswaarborg_zorgboerderijen

Elke drie jaar wordt dit kwaliteitssysteem vernieuwd en wordt gecontroleerd of het aan de eisen voldoet. In 2015 was de laatste audit en is met ‘zeer goed’ afgesloten.

Onze zorgboerderij is aangesloten bij de Vereniging Boer en Zorg in Noord Nederland (BEZINN) en de daarbij behorende Stichting BEZINN. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg Nederland en zijn we te vinden op de website van www.zorgboeren.nl.