Zorg en verblijf

Wij bieden begeleid wonen en werken, dagbesteding en logeeropvang aan. Binnen onze kleinschalige zorgboerderij hebben wij plek voor maximaal vier personen dagbesteding en voor twee personen wonen.
Wij werken met zorgplannen die samen met zorginstellingen en behandelaars zijn gemaakt.
Mensen die in een instelling wonen (bijvoorbeeld Stichting MEE of een GGZ-instelling), kunnen in onderling overleg met deze instelling bij ons geplaatst worden.

Doelgroep

– Mensen met een vorm van autisme

– Ouderen
– Mensen met een burn-out
– Mensen met een verstandelijke handicap
– Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
– Mensen met psychische of psychiatrische problemen
– Ex-verslaafden

Aanbod

– Verzorgen van de koeien en kalveren

– Verzorgen van de kippen
– Werken in de groentetuin
– Maken van bv appelmoes of taart van onze eigen producten.
– Grasmaaien en het erf schoonhouden
– Werken in het hout

Vergoeding
De vergoedingen ontvangen wij grotendeels uit Persoonsgebonden Budget (PGB). Voor dagbesteding kan dit ook via Zorg in Natura (ZIN) in samenwerking met de Stichting BEZINN.

Klachtenreglement
Het klachtenreglement van Zorgboerderij kun je hier downloaden/bekijken.