Zorg en verblijf

Kleinschalig en persoonlijk
In 2006 is ons melkveebedrijf uitgebreid met een kleinschalige zorgboerderij met veel 1 op 1 begeleiding en aandacht. We bieden een veilige plek waar aandacht en structuur is. Deelnemers kunnen meedraaien in het dagelijks leven, in zowel ons gezin als de werkzaamheden op ons melkveebedrijf. In de pauze drinken we gezellig koffie of thee met wat lekkers en daar nemen we even de tijd voor.

Aanbod zorg
– Dagbesteding
– Logeeropvang
– Beschermd wonen
– Begeleiding naar zelfstandig wonen
Er is plek voor maximaal vier personen dagbesteding en voor twee personen wonen.

Doelgroep
– Mensen met een vorm van autisme
– Mensen met een burn-out
– Mensen met een lichamelijke- of verstandelijke handicap
– Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
– Jongeren uit het speciaal onderwijs (18+)

Aanbod dagbesteding
Als je bij ons woont, kun je dagbesteding bij ons doen. Het is ook goed mogelijk en vaak wenselijk om dit ergens anders te doen, bijvoorbeeld op een andere zorgboerderij, bij een winkel of in de vorm van een betaalde baan. Taken die je bij ons kunt doen zijn:
– Verzorgen van de koeien en kalveren
– Verzorgen van de kippen
– Werken in de groentetuin
– Maken van bv appelmoes of taart van onze eigen producten.
– Grasmaaien en het erf schoonhouden
– Werken in het hout
– Helpen in de boerderijwinkel

Kwaliteit laat je zien!
Het Landelijke Steunpunt Landbouw en Zorg heeft samen met andere betrokkenen het Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen ontwikkeld. In 2010 is dit speciaal kwaliteitswaarborg overgedragen aan de Federatie Landbouw en Zorg Nederland. Het kwaliteitssysteem maakt voor iedereen zichtbaar welke kwaliteiten de zorgboerderijen biedt aan deelnemers.kwaliteitswaarborg_zorgboerderijen

Elke drie jaar wordt dit kwaliteitssysteem vernieuwd en wordt gecontroleerd of het aan de eisen voldoet. Dit keurmerk is in 2018 weer verlengd door middel van een uitgebreide audit.

Onze zorgboerderij is aangesloten bij de Vereniging Boer en Zorg in Noord Nederland (BEZINN) en de daarbij behorende Stichting BEZINN. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg Nederland en zijn we te vinden op de website van www.zorgboeren.nl.

Vergoeding
De financiering van de zorg is uit WMO, uit PGB van de deelnemer of Zorg In Natura.

Klachtenreglement
Het klachtenreglement van Zorgboerderij kun je hier downloaden/bekijken.